COMPUTER SERVICE

COMPUTER SERVICE

Computer service: η έννοια

Computer service ονομάζεται η διαδικασία της αποτελεσματικής αντιμετώπισης μικρών ή μεγάλων προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή καλύπτοντας όλες τις οικιακές και επιχειρησιακές ανάγκες του χρήστη.

laptop  comphelp1 200x160 COMPUTER SERVICE

Computer service: πιθανές βλάβες

Πιθανές βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή οι οποίες καθιστούν αναγκαίο το computer service είναι πολλές καθώς η καθεμία έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.  Συγκεκριμένα η οθόνη χωρίς εικόνα που σημαίνει ότι ο υπολογιστής δεν ανοίγει καθόλου αποτελεί μία βλάβη στο σύστημα hardware του computer με αποτέλεσμα να χρειάζεται άμεσα αλλαγή στο φθαρμένο ανταλλακτικό. Η μαύρη οθόνη δηλώνει ότι ο υπολογιστής μπορεί να ανοίγει κανονικά αλλά δεν μπορεί να μπει στα Windows με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο το service στο hardware του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης το μπλε χρώμα στην οθόνη του computer σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα software με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να δυσλειτουργεί και να χρειάζεται άμεσα τεχνική υποστήριξη. Στις πιθανές βλάβες συγκαταλέγονται οι θόρυβοι που μπορεί να ακούσει ο χρήστης κατά την λειτουργία του υπολογιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί αλλά και η αργή λειτουργία του που τον καθιστά μη λειτουργικό. Στην πρώτη περίπτωση με το computer service γίνεται αντικατάσταση του σκληρού δίσκου του PC αφού πρώτα γίνει η ανάκτηση δεδομένων από τον παλιό δίσκο αν αυτό είναι εφικτό ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο υπολογιστής ελέγχεται για ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα όπως είναι το Trojan ή το Spyware. Τέλος είναι πιθανό το ξαφνικό σβήσιμο του υπολογιστή το οποίο συνεπάγεται service στο hardware και συγκεκριμένα καθαρισμό του PC εσωτερικά από την σκόνη η οποία προκαλεί προβλήματα στη σωστή ψύξη του με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του.

Computer service: η τεχνική υποστήριξη

Η διαδικασία του computer service θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και με ασφάλεια από εταιρίες που διαθέτουν έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Ειδικότερα το service θα πρέπει να περιλαμβάνει εξασφάλιση δεδομένων σκληρού δίσκου σε περίπτωση που γίνει διαγραφή των περιεχομένων του, επισκευή προβλήματος υλικού και λογισμικού, καθαρισμό του συστήματος από ιούς με εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων όπως είναι το antivirus ή το Firewall καθώς και επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος αν αυτό  κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον η τεχνική εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει εξ’ αποστάσεως  υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο  χρήστης το επιτρέπει το προσωπικό μπορεί να αναλάβει την διαχείριση του H/Y και να εφαρμόσει το πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή εξ’ αποστάσεως. Μία τέτοια υπηρεσία γλυτώνει χρόνο και χρήμα αλλά ταυτόχρονα δίνει και ένα αίσθημα ασφάλειας στον ιδιοκτήτη του υπολογιστή καθώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα μπορεί να έχει απαντήσεις με χαμηλότερη χρέωση σε καθημερινά ερωτήματα. Βέβαια η παροχή computer service μπορεί να γίνει είτε στον επαγγελματικό χώρο σε περίπτωση που ο υπολογιστής είναι υπολογιστής γραφείου οπότε η μετακίνηση του δεν είναι εύκολη υπόθεση είτε στον προσωπικό χώρο ειδικά αν πρόκειται για συναρμολόγηση PC αφού είναι πιο εύκολη η εργασία για τον τεχνικό κυρίως λόγω της έλλειψης πίεσης χρόνου. Επομένως η εταιρία που θα αναλάβει το computer service θα πρέπει να προσφέρει μία ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη η οποία θα είναι στη διάθεση του πελάτη άμεσα, αποτελεσματικά και κυρίως αξιόπιστα σε συνδυασμό με την ταχύτατη επιδιόρθωση και παράδοση του υπολογιστή.