Οδηγός εγκατάστασης του Windows 8 σε Windows,Mac, Linux μέσω VirtualBox (Eλληνικά)

Downloads

VirtualBox:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


Windows 8 ISO File:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/iso

Product Key:
DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Follow us on Twitter:
https://twitter.com/Technolocy

Like us on Facebook:
http://www.facebook.com/Technolocy