Ανάκτηση δεδομένων

Ανάκτηση δεδομένων τι είναι;

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7 %ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd  hard drive laptop desktop repair 200x150 Ανάκτηση δεδομένων

ανάκτηση δεδομένων

Ανάκτηση δεδομένων είναι η διαδικασία με την οποία επαναφέρονται αρχεία από κατεστραμένα ή μη προσβάσιμα μέσα αποθήκευσης όπως σκληροί δίσκοι, CD’s ή DVD’s, με σκοπό την αποθήκευση των ανακτημένων δεδομένων σε άλλο δίσκο.

Κύριοι λόγοι εφαρμογής της ανάκτησης δεδομένων είναι η ακούσια ή εκούσια διαγραφή δεδομένων, η διαμόρφωση (formatting) του σκληρού δίσκου, η πιθανή τροποποίηση του καταλόγου αρχείων αλλά ακόμα και κάθε φθορά που μπορεί να υποστεί ο σκληρός δίσκος λόγω συνεχούς και συστηματικής χρήσης. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός σκληρού δίσκου, η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, ενδέχεται να παρουσιαστούν ελάχιστα προβλήματα εφ’ όσον γίνεται σωστή συντήρησή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ reformat, defragmenting). Σε αντίθετη περίπτωση ο σκληρός δίσκος μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις με αποτέλεσμα να χαθούν αρχεία σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, καθιστώντας την ανάκτηση δεδομένων αναγκαία.

Πως γίνεται η Ανάκτηση δεδομένων

Στους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές η εφαρμογή backup υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό (υπάρχουν πολλά software που διευκολύνουν την ανάκτηση δεδομένων), όμως υπάρχουν φορές που η διαδικασία του backup μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά με κίνδυνο να χαθεί μέρος των αρχείων. Συνεπώς, η απώλεια δεδομένων είτε προσωπικών είτε επαγγελματικών είναι τις περισσότερες φορές επιζήμια, ειδικά όταν αυτά περιλαμβάνουν πελατολόγια ή καταστάσεις επαφών μιας επιχείρησης, στοιχεία δηλαδή πολύτιμα για τον χρήστη. Για τον λόγο αυτό, όταν διαπίστωνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στο μέσο αποθήκευσης (π.χ. ο σκληρός δίσκος δεν λειτουργεί σωστά κάνοντας κάποιον περίεργο θόρυβο, ή δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία) θα πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή και άμεσα να ζητηθεί η βοήθεια επαγγελματιών που ειδικεύονται στην ανάκτηση δεδομένων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των αρχείων. Σήμερα άλλωστε υπάρχουν πολλές εταιρείες με εξειδικευμένο προσωπικό στην ανάκτηση δεδομένων και στην επαναφορά αρχείων σε άλλο σκληρό δίσκο ή οπτικό μέσο. Στην περίπτωση, όμως που ο ίδιος ο χρήστης θελήσει να κάνει ανάκτηση δεδομένων ως απλούστερη λύση προτείνεται η αναζήτηση στο κάδο ανακύκλωσης, από τον οποίο μπορεί να γίνει επαναφορά των «χαμένων» αρχείων.

Διαδικασίες για την ανάκτηση δεδομένων

Επομένως δεν υπάρχει λόγος πανικού όταν δούμε ξαφνικά την οθόνη του υπολογιστή μας να σβήνει. Ακόμα και αν η διαδικασία για την ανάκτηση δεδομένων είναι χρονοβόρα, υπάρχει τουλάχιστον ένας τρόπος να επαναφέρουμε τα «χαμένα» μας αρχεία.